html web maker

kilka słów o nas...

Zaczęło się bardzo skromnie…W roku 1972 garstka zapalonych entuzjastów, byłych
chórzystów z całej Polski, nawiązując do wspaniałych tradycji polskiej pieśni chóralnej,
tworzy przy Stargardzkim Domu Kultury Kolejarza ZZK Chór Męski „ECHO”. Dzieje się
to głównie z inicjatywy ówczesnego dyrektora DKK-ZZK Stanisława Guta oraz
Mieczysława Sosina, Antoniego Karasia, Feliksa Jatczaka i innych. Kierownictwo
artystyczne obejmuje Jerzy Piekarski, zaś pierwszym prezesem chóru zostaje Mieczysław
Sosin. Już od momentu powstania chóru, datuje się jego działalność śpiewaczą, którą
zainaugurował 09.09.1972 roku koncertem dla pracowników ZNTK w Stargardzie
Szczecińskim. Do roku 1988 skład chóru stanowią tylko mężczyźni. Jednak upływ czasu
przerzedza stan osobowy zespołu, zaś napływ męskich głosów natrafia na trudności. W tej
sytuacji ówcześni kierownicy muzyczni (Józef Michalski i Jerzy Krawczyński) podjęli
decyzję o zmianie kategorii chóru, co wiązało się ze wzbogaceniem chóru o głosy żeńskie.
W rezultacie 21.03.1988 roku powstał chór mieszany „Arioso”. Z uwagi na niewątpliwy
dorobek artystyczny męskiej części chóru, a przede wszystkim ze względu na zachowanie
ciągłości historycznej zespołu, 13.02.1995 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-
Wyborczym podjęto uchwałę o połączeniu obu nazw i okresów działalności. Od tej pory
pełna nazwa brzmi: Chór Mieszany „Echo-Arioso” im. Stanisława Moniuszki przy Domu
Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim. Smutnym wydarzeniem stało się odejście z
przyczyn osobistych dyrygenta chóru Józefa Michalskiego. Tym bardziej było to przykre,
gdyż wszyscy chórzyści byli świadomi gromu pracy i poświęcenia odchodzącego dyrygenta
w budowaniu nowej społeczności chóralnej i „szlifowaniu” od podstaw głosów żeńskich. W
takiej sytuacji od roku 1995 kierownictwo muzyczne objął Jerzy Krawczyński, który do dziś
z ogromnym zaangażowaniem i życzliwością, intensywnie pracuje nad poziomem
artystycznym chóru i nowym repertuarem. Trasy koncertowe wiodły nie tylko przez miasta,
miasteczka i wsie Polski, ale także Niemiec, Litwy, Łotwy, Słowacji, Czech i Węgier.
Podejmowaliśmy również u siebie, w ramach rewizyty chóry tych że krajów. Z pieśnią
narodową, ludową i kościelną chór docierał do różnych środowisk społecznych.
Niejednokrotnie koncertował w zakładach pracy, katedrach i małych często zabytkowych
kościołach. Od wielu lat do tradycji chóru weszły koncerty kolęd i pastorałek, które swym
pięknem sprawiają niezapomniane przeżycia artystyczne i duchowe. Bogata jest historia
działalności kulturalnej i śpiewaczej zespołu. Życie chóru odzwierciedla kronika w której
odnotowane są wszystkie ważne wydarzenia oraz zapiski i fotografie z koncertów i podróży.
Kronikarzami „ECHA” byli: Szczepan Węgliński i Feliks Jatczak, zaś chóru „ECHO-
ARIOSO” Barbara (Roszak) Szpener a od roku 2000 Stanisława Krzyśków. Ich to zasługą
są barwne karty kroniki, które pulsują życiem. Od roku 2008 chór Echo-Arioso zaistniał na
łamach internetu i posiada swoją witrynę internetową oraz jest prowadzony blog. Dzięki
stronie internetowej chór otrzymuje wiele zaproszeń na festiwale i konkursy chóralne.
Stroną www chóru echo-arioso administruje pan Zbigniew Roszak, który przez wiele lat
udzielał się jako tzw. głos basowy. Blog internetowy prowadza aktywni członkowie chóru.
W latach Jubileuszowych z udziałem władz samorządowych miasta i powiatu oraz wielu
zaproszonych gości odbywa się koncert z okazji kolejnego „lecia” powstania i działalności
chóru. Zespół śpiewaczy „Echo-Arioso” prezentuje wówczas kilkanaście utworów. W
repertuarze jubileuszowym znajdują się arcydzieła muzyki poważnej i rozrywkowej.
Koncert jest prawdziwą ucztą duchową dla zebranych licznie słuchaczy. Swą działalność
artystyczną chór kontynuuje do dziś dzięki pomocy i zrozumieniu potrzeb ze strony Zarządu
Miasta, dyrekcji Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie oraz wsparciu sponsorów.